دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 680 نتیجه
از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آز شناسایی الیاف 1428004 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (11:30 - 12:00)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 1422250 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 آرزو کامران هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (18:00 - 19:00)
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1422214 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 فرهاد مردوخی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/28 (15:00 - 16:00)
اصول انجماد و ریخته گری مواد 1426060 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 بیژن عباسی خزایی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30)
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 کارشناسی مهندسی برق 01 سیدوهاب الدین مکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30)
اصول شکل دهی مواد 1 1426081 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 رضا بختیاری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00)
اصول مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون 1416241 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 لاله رجبی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30)
الکترونیک2 1412587 2 کارشناسی مهندسی برق 01 ابوالفضل فیروزه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00)
پروژه یک واحدی مهندسی آب و فاضلاب 1414344 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 میترا جوان نامشخص نامشخص
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 02 شهرام کریمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 01 شهرام کریمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 کارشناسی مهندسی برق 01 حمدی عبدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00)
تحلیل و طراحی سیستم ها 1422196 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 فرهاد مردوخی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (13:00 - 16:00)
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 سعید اویسی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30)
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 امیر رجب زاده هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00)
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 امیر رجب زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00)
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 کارشناسی مهندسی برق 01 پگاه زرجام هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30)
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 جهانشاه کبودیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 16:00)
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 کارشناسی مهندسی برق 01 ثمین روانشادی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00)
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 جمشید بهین هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30)
نمایش 1 - 20 از 680 نتیجه
از 34