رئیس دانشکده فنی مهندسی

                                            

 

دکتر محسن حیاتی                                     

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : 34274536-083 

فکس : 34274542-083

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

دکتر حمدی عبدی

 ایمیل: hamdiabdi[AT]razi.ac.ir

تلفن : ۳۴۲۷۴۵۳۶-۰۸۳ 

فکس : ۳۴۲۷۴۵۴۲-۰۸۳

معاوت پژوهشی و اجرایی دانشکده

 

دکتر عباس مهروان                                 

ایمیل : a.mahravan[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : ۳۴۲۷۴۵۳۶-۰۸۳ 

فکس : ۳۴۲۷۴۵۴۲-۰۸۳