نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان IT

 

مهندس یزدان ولیئی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

پست اکترونیکی : y.valiei[AT]razi.ac.ir

تماس : 34274530-083