نشست دانشگاه رازی در خصوص زلزله سرپل ذهاب

دانشگاه رازی در نظر دارد دومین نشست علمی با موضوع درس های زلزله سرپل ذهاب و راهکارهای پیش رو را با همکاری و مشارکت جمعی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران برگزار نماید، نشست مذکور از ساعت 8:30 لغایت 12:30 روز پنجشنبه  مورخ 96/10/7 در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع در پردیس طاقبستان دانشگاه رازی برگزار میگردد.