نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی و اجرایی

 

دکتر عباس مهروان                                 

ایمیل : a.mahravan[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : ۳۴۲۷۴۵۳۶-۰۸۳ 

فکس : ۳۴۲۷۴۵۴۲-۰۸۳