نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عبدالحسین فتحی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶۵ (۸۳۳) ۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه منهدسی کامپیوتر

پست الکترونیکی : a.fathi[AT]razi.ac.ir