نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی برق

 

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶1 (۸۳۳) ۹۸+

اتاق: راهروی گروه مهندسی برق داخلی ۲۳۵
پست الکترونیکی: s.bayati [AT] razi.ac.ir