نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران گروه ها

 
استادیار
شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶۵ (۸۳۳) ۹۸+
اتاق: راهروی گروه مهندسی عمران داخلی ۴۰۲
پست الکترونیکی: h.toopchinezhad [AT] razi.ac.ir