نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان کامپیوتر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

 فردین ابدالی محمدی

نرم افزار

استادیار

-

fardin.abdali[AT]razi.ac.ir

2

 محمود احمدی

شبکه

استادیار

مدیر IT دانشگاه رازی

m.ahmadi[AT]razi.ac.ir

3

عبدالله چاله چاله

هوش مصنوعی

استادیار

 

chalechale[AT]razi.ac.ir

4

 امیر رجب زاده

معماری کامپیوتر

استادیار

 

amir.rajabzadeh[AT]razi.ac.ir

5

عبدالحسین فتحی

معماری کامپیوتر

استادیار

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

a.fathi[AT]razi.ac.ir

6

سید جهانشاه کبودیان

هوش مصنوعی

استادیار

 

Kabudian[AT]razi.ac.ir

7

محمد کاظمی فرد

نرم افزار

استادیار

 

m.kazemifard[AT]razi.ac.ir

8

آرزو کامران

معماری کامپیوتر

استادیار

 

kamran[AT]razi.ac.ir

9

 فرهاد مردوخی

نرم افزار

استادیار

 

mardukhi[AT]razi.ac.ir

10

حامد منکرسی

هوش مصنوعی

استادیار

 

h.monkaresi[AT]razi.ac.i

 

کارشناسان گروه مهندسی کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس فائزه پورنقدعلی

کارشناس آزمایشگاه های CAD، پایگاه داده، سیستم عامل و مدارهای الکترونیکی

34283265

2

مهندس احمد جمشیدی

کارشناس آزمایشگاه های مدار منطقی و معماری، ریزپردازنده، شبکه های کامپیوتری و مدارهای الکتریکی

34283265

3

مهندس فرشته موسوی

مسئول سایت و کارشناس آزمایشگاه های مهندسی نرم افزار و پایگاه داده

34283265

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مریم بصیرت

کارشناس آموزشی

34283265