نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان مواد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

علیمحمد رشیدی

مهندسی مواد-خوردگی و نانو مواد

دانشیار

معاونت مالی دانشگاه

Rashidi1347[AT]razi.ac.ir

2

 بیژن عباسی خزایی

مهندسی مواد-شناسایی،انتخاب وروش ساخت موادمهندسی

دانشیار

 

Biabkh1969[AT]gmail.cim

3

 فرزاد دبیریان

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

سرپرست گروه مواد و نساجی

f.dabirian[AT]razi.ac.i r

f.dabirian[AT]yahoo.com

4

 رمضانعلی ابوزاده گتابی

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

 

abozadeh[AT]gmail.com

r.abuzade[AT]razi.ac.ir

5

 رضا بختیاری

مهندسی مواد-شناسایی،انتخاب وروش ساخت موادمهندسی

استادیار

معاون گروه کار آفرنی و ارتباط با صنعت

Bakhtiari.r[AT]gmail.com

R.bakhtiari[AT]razi.ac.ir

6

 شهاب زنگنه

مهندسی مواد-متالوژی صنعتی

استادیار

 

shzangeneh[AT]razi.ac.ir

shahabzangeneh[AT]gmail.ac.ir

7

 ایوب تعاونی گیلان

مهندسی مواد – نانو مواد

استادیار

 

a.taavoni[AT]razi.ac.ir

a.taavoni[AT]gmail.com

 

تکنسین های گروه مهندسی مواد و نساجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس برزو سلیمانی

مسئول آزمایشگاه های مهندسی مواد

 

2

مهندس هادی مهدی آبادی

مسئول کارگاه های مهندسی نساجی

 

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مواد و نساجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

علی رضا میرزایی

کارشناس آموزش