نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان معماری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

سعید مرادی

معماری- معماری تطبیقی

استادیار

هئیت علمی

-------

2

عباس مهروان

معماری- معماری پایدار

استادیار

هئیت علمی

a.mahravan[AT]razi.ac.ir

3

اله بخش کاوسی

معماری- انرژی فناوری

استادیار

هئیت علمی

A.kavoosi[AT]razi.ac.ir

4

قامت پرویزی

معماری

مربی

هئیت علمی

gparvizi[AT]razi.ac.ir

5

الهام بختیاری منش

معماری- معماری معناگرا

استادیار

هئیت علمی

e.bakhtiari[AT]razi.ac.ir

6

یحیی محمدزاده گودینی

معماری

مربی

هئیت علمی

-------

7

صادق کولیوندی

معماری

مربی

هئیت علمی

S.koulivandi[AT]razi.ac.ir

8

مجید رستمی

معماری

مربی

هئیت علمی

M.ROSTAMI[AT]razi.ac.ir

9

جواد گودینی

معماری- معماری مجموعه های صنعتی

استادیار

هئیت علمی

-------

10

هادی عبادی

طراحی شهری- طراحی معماری و پایداری اجتماعی

استادیار

هئیت علمی

H.EBADI[AT]razi.ac.ir

 
 

کارشناسان گروه مهندسی معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس ندا زارعی

کارشناس آموزشی

34280092

2

مهندس زهرا بلوری

کارشناس گروه

34280092

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس ندا زارعی

انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان

34280092